03 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

منابع شاروالی میگویند که برخی موانع را از مقابل هوتل مهتاب برداشته اند .
از مدتها است که شاروالی کابل در همکاری باپولیس تلاش می نمایند موانع که از سوی برخی نهادها بخاطر مسایل امنیتی درجاده ها و پیاده روی گذاشته شده اند بردارند.
به گزارش ریاست نشرات شاروالی کابل به آژانس اطلاعاتی باختر ، برخی موانع که بهانه امنیت هوتل درپیاده رو مقابل شفاخانه ملالی زیژنتون گذاشته شده بود توسط موظفان ناحیه چهارم شاروالی و پولیس وزارت داخله برداشته شد.
 

نیروهای بین المللی  امروز رسما" مسوولیت امنیتی ولایت پروان درشمال کشور را به نیروهای افغان سپردند.
  پروان نخستین ولایتی است که مرحله دوم انتقال مسوولیت های امنیتی ازآن آغازمی شود.
  دوکتوراشرف غنی احمدزی رییس کمیسیون تنظیم برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی ازنیروهای بین المللی  به نیروهای افغان می گوید که ظرف چند روزآینده مسوولیت امنیتی تمامی مناطقی کشورکه شامل مرحله ی دوم انتقال میباشد ، ازنیروهای ناتوبه نیروهای افغان سپرده خواهد شد.
درین مرحله قراراست درپهلوی مناطق امن ، مسوولیت امنیتی برخی ساحات نا امن درولایت های هلمند ، غزنی ، ننگرهاروتخارنیزازنیروهای ناتوبه نیروهای افغان سپرده شود.
  مقامات افغان می گویند که با تکمیل مرحله ی دوم انتقال ، پنجاه درصد خاک افغانستان زیر پوشش امنیتی نیروهای افغان قرار میگیرند.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر،دوکتوراشرف غنی احمدزی امروزدرمراسم آغازمرحله دوم انتقال مسولیتهای امنیتی در ولایت پروان گفت که حکومت افغانستان با پذیرفتن مسوولیت های امنیتی کشور، خود را برای سال 2014 آماده می کند ، سالی که درآن تمامی نیروی نظامی خارجی ازافغانستان خارج می شوند.
طبق ارقام ارایه شده ، تعداد نیروهای نظامی افغان درحال حاضربه مرزسه صدو چهل وپنج هزاررسیده است وانتظارمی رود این کمیت بیشتر گردد.
سترجنرال عبدالرحیم وردگ وزیردفاع ملی دراین مراسم گفت که نیروهای اردوی ملی درحال حاضربه کمک جامعه ی جهانی مجهز باجنگ افزارهای سبک وسنگین شده اند.
درین حال وزیردفاع ملی برای گرفتن تمامی مسوولیت های امنیتی تا سال 2014 خواهان ادامه ی کمک های جهان برای تجهیزوتربیه ی نیروهای اردوی ملی شد.
جان آلن فرمانده عمومی نیروهای خارجی درافغانستان درمراسم اغازمرحله ی دوم انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان درپروان گفت که ناتو بعد ازسال 2014 نقش کمکی به نیروهای افغان راخواهد داشت. او گفت که پس ازپایان ماوریت نظامی ناتودرسال 2014 این سازمان به آموزش وتجهیزنیروهای افغان ادامه خواهدداد.
ازسوی دیگرراین کراکر سفیرایالات متحده ی امریکا در کابل دراین مراسم به ادامه ی کمک های کشورش برای خود کفایی امنیتی ودفاعی وبازسازی افغانستان تاکید کرد.
درحال حاضر یکصدوچهل هزارنیروی نظامی خارجی درافغانستان مستقراند.
گفته می شود این نیروها تا سال 2014 میلادی به ماموریت سیزده ساله ی درافغانستان پایان خواهند داد.
 

نیروهای امنیتی افغان و قوای ائتلاف روز گذشته در چند عملیات دربرخی از ولایات کشور سه تن از طالبان مسلح راکشته و بیست و نه تن دیگر آنها را دستگیر نموده اند.

 دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس اطلاعاتی باختر خبرداد ، عملیات های متذکره در مربوطات ولایات غزنی ، ارزگان ، میدان وردک ، لوگر ، قندهار و ولایت هلمند صورت گرفته که درنتیجه سه تن از طالبان مسلح کشته و بیست و نه تن دیگر این گروه گرفتار گردیده است .

به گفته منبع ، چندین ثوب لباس اردوی ملی وپولیس، هشت میل کلاشینکوف ، دوفیرراکت ، یک میل ماشیندار گرینوف ، یک قبضه راکت انداز ، یک میل پیکا ، شش میل تفنگچه ، دو حلقه ماین، چهار قبضه بمب دستی ، یکصدو هفتادو سه کیلوگرام تریاک ، پنج پایه مخابره و یک عراده موتر سایکل به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است .

 طبق یک خبردیگر:

منسوبان پولیس ملی دیروز دو حلقه ماین ریموت کنترول که توسط مخالفان مسلح درمنطقه پل خشتی ولسوالی علی آباد درمسیر سرک عمومی قندز و بغلان و سه حلقه ماین ضد وسایط که در ساحه خرقه ولسوالی علیشیر ولایت خوست جاسازی گردیده بود کشف و خنثی نموده اند.

به ارتباط بازداشت عاملین قضیه تیزاب پاشی در ولایت قندز ، پولیس اقدامات جدی را به راه انداخته است.

 به گزارش دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس اطلاعاتی باختر ، سه تن از افراد ناشناس که درساحه حوزه چهارم شهر قندز سه روز قبل وارد یک منزل مسکونی گردیده بودند و بروی یک دختر جوان هفده ساله و پنج تن از اعضای خانواده اش تیزاب پاشیده و ازمحل فرار نموده بودند ، پولیس اقدامات جدی را آغاز نموده تا عاملین این قضیه را بازداشت نماید.

پولیس در گام نخست مجروحین این حادثه را به شفاخانه منتقل نموده که در حال حاضر تحت تداوی قراردارند.

وزیر امور داخله بعداز اطلاع ، در دقایق نخست این رویداد به مسوولین امنیتی ولایت قندز هدایت جدی صادر نموده تا هرچه عاجل فاعلین این عمل زشت را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.

وزارت امور داخله این عمل غیر اسلامی و غیر انسانی دشمنان مردم افغانستان را به شدت تقبیح نموده و به فامیل متضرر وعده میدهد که عاملین این قضیه را دستگیر نموده و به سزای اعمال شان خواهد رساند.