23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

 

ارزگان 30 دلوباختر

پولیس درولایت ارزگان ، سه فرد را که گفته می شود ، مواد مخدر را  قاچاق می کردند ، دستگیرکرده است.

این افراد ، عصرروزشنبه هنگامیکه سه صد وشصت ویک کیلو تریاک را به جای نامعلومی قاچاق می کردند ، ازمربوطات ولسوالی چارچینو توسط پولیس دستگیرشدند.

نورالله هوتک مدیرمبارزه علیه مواد مخدرپولیس ارزگان به آژانس اطلاعاتی باخترگفت که این افراد تریاک را به طورماهرانه یی دربوری های جواری دریک موترجاسازی کرده بودند .

به گفتهء نورالله هوتک ، آنان مبارزهء شان را علیه مواد مخدر درارزگان تحکیم بخشیده اند.

وی گفت که پولیس ، اردوی ملی وامنیت ملی دراین ولایت ، برنامهء واحدی را برای مبارزه بامواد مخدر ودستگیری قاچاقبران آن روی دست دارند.

کابل باختر 29 دلو

بانكي مون سرمنشي سازمان ملل متحد ادعا دارد كه كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شصت فيصد افزايش يافته و اين ميتواند يك نگرانی جدي نه تنها براي افغانستان بلكه براي تمام جهان باشد.

ادعا بانكي مون در حالي مطرح ميگيرد كه افغانستان در جريان چند سال گذشته متهم به اين است كه گويا  این کشور بزرگترين صادر كننده مواد مخدر در جهان است .

بانكي مون در كنفرانس بين المللي كه پيرامون مشكل مواد مخدر افغانستان در ويانا‌،اتريش سخن ميگفت اظهار داشت كه توليد ترياك در افغانستان در سال گذشته عيسوي شصت فيصد افزايش يافته و اين مشكل منحصر به افغانستان باقي نخواهد ماند، بلكه اين تهديد فراتر از افغانستان و منطقه است .

بانكي مون هشدار ميدهد كه زمان به نفع روند مبارزه با مواد مخدر نيست او مشكل مواد مخدر در افغانستان،‌ منطقه و جهان را عامل باز دارنده حاكميت قانون و بهبود دولت داري خواند، بانكي مون بيش از همه از دولت افغانستان ميخواهد كه مبارزه با پديده مواد مخدر را در اولويت كاري خود قرار دهد. از طرف ديگر سرگي لاروف وزير خارجه روسيه كشور ادعا دار که د بيشترين مواد مخدر توليد شده در افغانستان در روسيه مصرف ميشود كه در كنفرانس ويانا جدي تر از بانكي مون سخن گفت  اظهار داشت، وظيفه فوري اين است كه زير بناي كشت خشخاش و توليد  مواد مخدر در افغانستان نابود شود.

كشورهاي ديگر چون ايران،‌ تاجكستان و پاكستان نيز مشكل مواد مخدر در كشور هاي شان را ناشي از قاچاق مواد مخدر در افغانستان ميدانند.

مگر ايا چنين ادعا درست است كه افغانستان بزرگترين توليد كننده مواد مخدر در جهان است حتا مواد مخدر از افغانستان به پاكستان كه خود جادهنده دهها باند هاي مافياي است انتقال ميابد؟
كارشناسان افغان جداً به این عقيده اند كه مشكل مواد مخدر يك مشكل افغاني نيست اين پديده صادر شده از خارج بوده و چون پديده تروريزم بر مردم افغانستان تحميل شده است آنها ميگويند نا امني ها در افغانستان كه در چوكات يك بازي بزرگ ادامه دارد زمينه گسترش كشت و قاچاق مواد مخدر را در اين كشور فراهم ساخته است زارع افغان تنها كشت ميكند مگراو از مواد كيمياوي در تركيب تولید ترياك و هيروئين استفاده مي شود چيزي نميداند حتا با كارخانه توليد چنين مواد آشنايي ندارد.

نجيب الله كابلي عضو پيشين ولسي جرگه كه تجربه كار در كميسيون مبارزه با مواد مخدر مسكرات و فساد اخلاقي آن مجلس دارد ميگويد آنچه را سازمان ملل متحد بيان ميدارد و آنچه را كه وزارت مبارزه با مواد مخدر ميگويد هر دو حقيقت ندارد. اين را ميپذيريم كه در افغانستان كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر وجود دارد با تاسف كه اين پديده بر مردم افغانستان تحميل شده است همانگونه كه تروريزم به افغانستان صادر ميشود پديده مواد مخدر نيز يك پديده صادر شده به كشور  است  اوبا صراحت گفت ميتوانيم كه در عقب كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر درافغانستان حلقات استخباراتي منطقه منجمله ايران، پاكستان ... دخيل اند اگر خشخاش در افغانستان  زرع ميشود كارخانه هاي توليد  هیروئین يادر مناطق دور دست سرحدي افغانستان قرار دارد يا در مناطق قبايلي است و يا هم در خط مرزي ايران.

متاسفانه هم سازمان ملل متحد،‌هم مسوولين و نهادهاي مسوول در داخل كشور و كشور هاي منطقه آنچه را در راستا مبارزه با مواد مخدر ميگويند بيشتر توجيه سازي است تا كار عملي نا امني ها و كمبود امكانات اين تحرك را از نهاد هاي امنيتي كشور گرفته تا مبارزه موثر عليه مواد مخدر در كشور انجام شود و كشورهاي ديگر روي منافع خود تنها در وعده

 

 بسنده ميكنند فراموش نشود كه كشت و قاچاق مواد مخدر منفعت بزرگ مادي براي استخبارات كشورهاي منطقه دارد در هيچ وقت يك كشاورز افغان نميتواند كه يك كيلوگرام هيروئين را به يك نقطه مرزي انتقال دهد مگر زمانيكه يك كانيتنر بسته حامل هيروئين به روسيه ويا كدام كشور ديگر اروپايي برسد بدون شك اين گونه قاچاق در چوکات امكانات وسيع انجام ميشود و بدون آنكه افسران بلند پايه و استخبارات منطقه حق خود را از آن جدا نسازند امكان چنين كاري وجود ندارد.

نجيب الله كابلي ضمن صحبت با آ‍ژانس باختر، به آدرس سرمنشي ملل متحد ميگويد،‌بهتر است كه به جنبه هاي ديگر قضيه مواد مخدر در افغانستان فكر شود اگر قاچاق مواد كيمياوي كه از آن در توليد هيروئين استفاده ميشود به افغانستان و كشورهاي منطقه قطع شود ديگر هيروئين در افغانستان توليد نخواهد شد.

و به همين ترتيب  اگر بالای ‌كشور منطقه كه سازمان هاي استخباراتي آنها در قاچاق مواد مخدر دخیل و منفعت خود را در آن ميبینند فشار لازم وارد شود ديگر هيروئين بنام افغانستان به اروپا و امريكا  راه پیدا نمی کند بهتر ا ست نهادها يبين المللي منجمله سازمان ملل متحد در گسترش حاكميت قانون افغانستان را كمك كند.

انجنير ذبيح الله دايم مسوول دفترمطبوعات وزارت مبارزه با موادمخدر نيز تاييد ميكند كه كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در سال 2011 نسبت به سال قبل آن شصت فيصد افزايش يافته است و پذيرفت تقاضا غرض دريافت مواد مخدر در سطح جهان افزايش يافته است و اين امر سبب بلند رفتن قيمت مواد مخدر درجهان شد و زراعين افغان از سوي حلقات مشخص تشويق شدند تا به كشت دوباره خشخاش رو بياورند او نيز به اين عقيده است كه مشكل مواد مخدر يك مشكل بين المللي و فرامنطقه یی است كه بايد نسبت به آن جامع تر و در يك سطح بلند تر اقدام شود.

از طرف ديگر ضرار احمد مقبل وزيرمبارزه با مواد مخدر تاكيد بر اين دارد كاهش تقاضا مواد مخدر در سطح بين المللي، جلوگيري از گسترش نا  امني در كشور، فقر، بيكاري و عدم بديل معيشت براي كشاورزان و بالاخره مبارزه هدفمند با شبكه هاي مافياي ميتواند باعث كاهش كشت خشخاش و قاچاق موادمخدر در افغانستان و منطقه شود.

از گفته هاي بالا چنين بر ميايد كه افغانستان شكار يك بازي ديگر در سطح منطقه است كه آن تحميل پديده بنام مواد مخدر است اين مشكل يك مشكل افغاني نيست، بلكه يك برنامه تنظيم شده از سوي حلقات معين در منطقه است كه فقط هويت  آن به افغانها تعلق میگیرد و منفت آن به جيب بازيگران اين توطيه ميريزد.

کابل 29 دلوباختر

یک بال هلیکوپترناتو صبح امروزدرشرق کابل سقوط کرده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        این هلیکوپترکه گفته می شود ، نظامی بوده ، درمنطقه ی نسبتا نا آرام اوزبین مربوط ولسوالی سروبی ولایت کابل سقوط کرده است.

ناتوتا کنون درمورد علت سقوط این هلیکوپترنظامی وتلفات احتمالی ناشی ازآن چیزی نه گفته است.

مسوولان پولیس ولسوالی سروبی ولایت کابل درتماس با آژانس باختر،  سقوط این هلیکوپتر را تایید کرد اما درمورد تلفات احتمالی آن ابرازبی خبری نمودند.

تاکنون روشن نیست  که از اثر  مشکلات فنی ، این رویداد  به وجود آمده است و یا کدام علت دیگر در مورد دخیل است. اما طبق گزارش ها ، مسوولان امنیتی وافغان وناتو درمورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیقات را آغاز نموده اند.

مزارشریف / باختر/ 29/ دلو

یکهزارو چهارصدسرباز اردوی ملی امروز از مرکز تعلیمی قول اردوی 209 شاهین  فارغ شدند.

زلمی ویسا قوماندان قول اردوی 209 شاهین به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که این سربازان یکصدو شصت و هفتمین کندک است بعداز آموزش مهارت های مختلف مسلکی سه ماهه از این مرکز فارغ و برحسب لزوم دید به جزوتام های مربوط توظیف می گردند.

وی در مراسم توزیع تصدیقنامه ها برای سربازان گفت که سربازان این قول اردوی آماده گی دفاع از وطن و تامین امنیت را درولایات شمال دارند چنانچه مرحله دوم انتقال مسوولیت های امنیتی درشمال به استثنای ولایات سرپل و تخار به اتمام رسیده است .

 وی افزود : درصورت لزوم دید دولت این قول اردو برای مرحله سوم نیز آماده گی کامل دارد.