30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

کابل 9 ثورباختر

ناتومی گوید که سه قوماندان طالبان مسلح را امروزدرولایات قندهار، ننگرهاروغزنی دستگیرکرده اند.

این قوماندانان که هویت شان افشا نه شده صبح امروزدرجریان عملیات مشترک نیروهای افغان وناتوازمربوطات ولسوالی های خوگیانی غزنی وخوگیانی ننگرهاروشاه ولی کوت قندهار دستگیرشده اند

ناتوبا ارسال خبرنامه ای به آژانس باخترگفته که این قوماندانان حملات تروریستی طالبان مسلح را دربرخی نقاط غزنی ، ننگرهار وقندهاررهبری می کردند.

گفتنیست ، درجریان دستگیری یکی ازین قوماندانان درغزنی درگیری نیزصورت گرفته که درنتیجه ء این درگیری چند جنگجوی طالب کشته شده است.

ناتومی گوید که چند تن دیگررا نیزبه اتهام همکاری با طالبان مسلح درجریان این عملیات با تعدادی جنگ افزار شان دستگیر شده اند.

درین خبرنامه درمورد احتمال تلفات به سربازان افغان وناتو وافراد ملکی چیزی گفته نه شده است

فراه /9/ثور/باختر

جمیلك یك قوماندان مشهور طالبان در ولایت فراه كشته شد.

محمد غوث ملیار، آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت فراه دیروز به آژانس باختر گفت، جمیلك یك قوماندان مشهور طالبان در آن ولایت زمانی هدف فیر پولیس قرار گرفت كه با تعدادی از افرادش غرض جمع آوری عشر ‌تریاك به ساحه رنج ،‌ولسوالی خاك سفید رفته بود.

پولیس به همكاری مردم به ساحه رسیده و در درگیری میان افراد جمیلك و پولیس جملیك كشته شد.

منبع افزود، از نزد فرد یادشده یك میل كلاشینكوف و یك پایه مخابره به دست پولیس افتاده و افرادش از ساحه فرار نمودند.

كابل 8 ثور باختر

وزيردفاع بريتانيا اعلام داشت كه پنجصدعسكر آنكشور به زودي افغانستان را ترك وبه كشور  بازميگردند.

فيليپ هاموند وزيردفاع انگليس در آخرين اظهاراتش در پارلمان آنكشور گفته است كه نيروهاي افغان به اندازه كافي توانمند شده و ميتوانند خلا وارد شده از ناحيه خروج پنجصد نظامي انگليسي را پرنمايند.

به گفته موصوف طي شش ماه گذشته  عساكر  انگليسي مسووليت 36 پوسته امنيتي در ولايت هلمند را به نيروهاي امنيتي افغان سپرده اند و مسووليت دو پايگاه بزرگ به زودي به نيروهاي افغان سپرده ميشود.

وزير دفاع انگلستان بارديگر اين گفته را تكراركرد كه خروج عساكر آنكشور از افغانستان تدريجي بوده و تاسال 2014 عملي خواهدشد.

هاموند گفت كه و      ضعيت در مناطق كه عساكرانگليسي درآن حضوردارند نسبت به گذشته تغييراتي زيادي داشته و انكشاف مثبت نموده است كه نسبت به سال  2006 فرق فاحش دارد.

به گفته اين مقام دولت بريتانيا همزمان با خروج پنجصد عسكر، دوصد عسكر ديگر انگليس  از خط مقدم جنگ با شورشيان در ولايت هلمند بيرون كشيده ميشوند.

انگلستان بعد از امريكا با داشتن حدود ده هزار عسكر بزرگترين كميت نظامي را در افغانستان دارا ميباشد.

ننگرهار8 ثورباختر

نه طالب مسلح درنتیجه  درگیری با سربازان اردوی ملی وناتودرولایت ننگرهارکشته شدند.

درین درگیری یک طالب مسلح دیگرنیزاسیرشده است.

این رویداد روزگذشته پس ازآن رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای کاروان مشترک نیروهای افغان وناتو درمسیرشاهراه ننگرهار- کنر، حمله کردند.

احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که درین درگیری یک ساعته ،نه طالب مسلح کشته شدند ویک تن دیگرآنان به نام خالد بدست نیروهای افغان اسیرشده است.

به گفته  سخنگوی والی ننگرهار ، درنتیجه این درگیری تعدادی جنگ افزارطالبان مسلح نیزبدست نیروهای افغان وناتوافتاده است.

اومی گوید که درجریان این درگیری به سربازان افغان وناتو وافراد ملکی آسیب نه رسیده است.