01 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

کابل 8 ثورباختر

ناتو ازدستگیری دوقوماندان شبکه  حقانی وطالبان مسلح درولایات خوست وهلمند خبرداد.

طبق گزارش ها ، این قوماندانان چاشت امروزدرجریان دوعملیات ویژه  نیروهای افغان وناتوارمربوطات ولسوالی های واشیرهلمند ونادرشاه کوت خوست دستگیرشده اند.

ناتوبا ارسال خبرنامه ای به آژانس باخترگفته که این قوماندانان حملات تروریستی طالبان مسلح وشبکه  حقانی را درنادرشاه کوت خوست وواشیرهلمند به عهده داشتند.

دستگیرشده ها درجریان تحقیق به ده ها حمله  خونین تروریستی بالای نیروهای افغان ، ناتو ومقامات دولتی اعتراف کرده اند.

درین خبرنامه درمورد احتمال درگیری وتلفات به دوطرف درجریان این عملیات ها چیزی گفته نه شده است.

این درحالیست که روزگذشته نیزسه قوماندان طالبان مسلح وشبکه حقانی ارولایات خوست ، لوگرومیدان وردک ازسوی ناتودستگیرشده بودند.

كابل 8 ثور باختر

منابع خبري وزارت امورداخله امروز اعلام داشتند كه ده شورشي مسلح درجريادن عمليات هاي تصفيوي نيروهاي امنيتي كشته شده  اند.

د فتر مطبوعاتي وزارت امورداخله امروز با ارسال خبرنامه به آژانس باختر نگاشته است نيروهاي امنيتي درجريان 24 ساعت گذشته سه مورد  عمليات در ولايات هلمند، ميدان و ردک  و خوست راه اندازي نمودند كه در جريان آن ده شورشي كشته، يكتن شان زخمي و چهارده شورشي ديگر بازداشت شده است. همچنان تعدادي اسلحه، مقدار موادانفجاري ، دوثوب واسكت  انتحاري، بمب هاي دستي ، انواع ماينها با دوعراده موتر سايكل بدست شامين عمليات افتاد.

طبق يك خبر ديگر، نيروهاي پوليس با كشف پنج حلقه ماين كه تازه از سوي گروه هاي تروريستي درشاه جوي زابل كه بخش از شاهراه كابل- قندهار است كار گذاري شده بود از وقوع يك  حادثه   كه ميتوانست خونين باشد جلوگيري نمود.

همچنان موظفين امنيت ملی باكشف تعدادي ماين از ولسوالي الينگار از وقوع حادثه مشابه جلوگيري كردند.

كابل 8 ثور باختر

 نيروهاي پوليس ملي ديروز در چند عمليات مشترك تصفيوي در برخي از ولايات كشور  دوطالب مسلح را كشته و شش تن ديگرآنهارا بازداشت نمودند.

دفتر مطبوعاتي وزارت امورداخله به آژانس باختر  خبرداد، نيروهاي پوليس  ملي شش عمليات مشترك تصفيوي را درهمكاري بااردوي ملي و نيروهاي ائتلاف درمربوطات ولايات نورستان، سرپل، قندهار، هلمند، زابل و ميدان وردک راه اندازي نمودند كه در نتيجه آن دوتن از شورشيان طالب كشته و شش تن از اعضاي اين گروه بازداشت شدند.

به گفته  منبع، دراين  عمليات ها شش ميل سلاح مختلف النوع، دوپايه مخابره، بيست  وهشت فيرمرمي ثقيله، چهار صدو نزده فيرمرمي خفيفه، دو حلقه ماين ضد وسايط ، پنج  قبضه بمب دستي، ده كيلوگرام مواد  مخدر و چهار عراده موتر سايكل نيز بدست نيروهاي پوليس ملي افتاده است.

ننگرهار8 ثورباختر

نه طالب مسلح درنتیجه ی درگیری با سربازان اردوی ملی وناتودرولایت ننگرهارکشته شدند.

درین درگیری یک طالب مسلح دیگرنیزاسیرشده است.

این رویداد روزگذشته پس ازآن رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای کاروان مشترک نیروهای افغان وناتو درمسیرشاهراه ننگرهار- کنر، حمله کردند.

احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که درین درگیری یک ساعته نه طالب مسلح کشته شدند ویک تن دیگرآنان به نام خالد بدست نیروهای افغان اسیرشده است.

به گفته ی سخنگوی والی ننگرهار ، درنتیجه ی این درگیری تعدادی جنگ افزارطالبان مسلح نیزبدست نیروهای افغان وناتوافتاده است.

اومی گوید که درجریان این درگیری به سربازان افغان وناتو وافراد ملکی آسیب نه رسیده است.