01 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

کابل باختر 1 ثور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

کابل باختر/1/ثور اعضای کمیسیون تنظیم امور لوحه ها امروز به رهبری...

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

نیمروز / باختر/ 1/ ثور یک ذخیره گاه مهمات دیروز درولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


امنیتی

خوست 30 سرطان باختر

عبدالولی قوما ندان مشهورشبکه  حقانی درولایت خوست درنتیجه  حمله  جنگنده های ناتوکشته شد.

گفته می شود که دراین حمله چند تن ازنزدیکان این قوماندان نیزکشته شده است.

  قوماندان عبدالولی رهبری یک گروه بزرگ شورشیان شبکه حقانی را درخوست به عهده داشت.

ناتوبا ارسال خبرنامه ای به آژانس باختر، کشته شدن این قوماندان شبکه   حقانی را تایید کرد وگفت که وی ده ها حمله  تروریستی را بالای نیروهای افغان ، ناتووغیرنظامیان درخوست سازماندهی ورهبری کرده است.

به اساس معلومات این خبرنامه ،  قوماندان عبدالولی مسوولیت تهیه جنگ افزاروامکانات مالی را نیزبه جنگجویان شبکه حقانی درخوست به عهده داشته است.

ناتومی گوید که درجریان این عملیات به غیرنظامیان آسیب نه رسیده است.

کابل 30 سرطان باختر

دوقوماندان طالبان مسلح روزگذشته درافغانستان دستگیرشدند.

این قوماندانان که هویت شان فاش نه شده درنتیجه عملیات نظامیان افغان وناتوازمربوطات ولسوالی های ناوه بارکزی هلمند واندرغزنی دستگیرشده اند.

ناتوبا ارسال خبرنامه ای به آژانس باخترگفت که این قوماندانان رهبری برخی ازشورشیان را دراین مناطق به عهده داشته اند.

خبرنامه ، این قوماندانان را به سازماندهی ده ها حمله  تروریستی درهلمند وغزنی متهم کرده است.

گفته می شود که درجریان این عملیات چند شورشی دیگرنیزدستگیرشده است.

جوزجان 29 سرطان باختر

عامل سوقصد ناکام به جان رییس شورای ولایتی جوزجان امروزدستگیرشد.

ذین العابدین کودک پانزده ساله تنها یک هفته پس ازبمب گذاری ناکام به جان رییس شورای ولایتی جوزجان ازسوی نیروهای امنیت ملی دستگیرشد.

این کودک که باشنده ولایت جوزجان است به روزپنجشنبه گذشته با بمب گذاری دریک موترسایکل درنزدیکی مسجد جامع شهرشبرغان می خواست کاروان حامل مولوی عبدالحی حیات رییس شورای ولایتی این ولایت را آماج قراردهد اما این تروربا کشف این بمب نافرجام ماند.

جنرال محمد شریف رییس امنیت ملی ولایت جوزجان به آژانس باخترگفت که افراد وی امروزموفق شدند پس ازیک هفته بررسی ها ، عامل این بمب گذاری ناکام را دستگیرکنند.

اوتایید کرد که این فرد دستگیرشده طالبان ذین العابدین کودک پانزده ساله است.

ذین العابدین درجریان تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده که وی به دستورمولوی نعمت الله ومولوی شاکر قوماندانان محلی طالبان مسلح درجوزجان می خواست با انجام یک بمب گذاری رییس شورای ولایتی این ولایت را ترورکند.

این کودک بمب گذارباشنده  ولایت جوزجان وشاگرد صنف هشتم مدرسه ابوسلیمان جوزجانی درشهرشبرغان بود

جوزجان 29 سرطان باختر

یک دخترجوان درولایت جوزجان خودکشی کرد.

بررسی های ابتدایی پولیس نشان می دهد که شریفه هژده ساله خودش را حلق آویزکرده است.

خانواده ی این دخترجوان به پولیس گفته اند که وی روزگذشته پس ازآنکه ازمکتب به خانه آمده به زنده گی اش پایان داده است.

یک مسوول پولیس ولایت جوزجان به آژانس باخترگفت که بررسی های طب عدلی می رساند که شریفه خودش دست به خودکشی زده وعلایم خشونت دربدن وی به چشم نمی خورد.

شریفه باشنده محلهء مصرآباد شهرشبرغان بود.

تاهنوزروشن نیست که انگیزه این خودکشی چه بوده است.

دراین حال این مسوول پولیس جوزجان می گوید که  پولیس به تحقیقاتش برای روشن شدن انگیزه این خودکشی ادامه می دهد