07 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستراتیژی مدون همه جانبه صلح نیاز است

کابل / 6 جوزا/ باختر تردیدی وجود ندارد...

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

هرات/ 6 جوزا/ باختر ریاست صحت عامۀ هرات ازثبت هشتاد وپنج...

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

گردیز/ 6 جوزا/ باختر داکترحمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

امنیتی

کابل باختر/ 24/ سرطان

سه شورشی طالب شب گذشته درولایت پکتیکا قربانی انفجار ماین خودشان شدند.

 دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد ، سه شورشی طالب زمانیکه میخواستند یک حلقه ماین را درقریه مالی زی ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا تعبيه نماید ماین انفجار نمود ه هر سه راکشت .

طبق یک خبردیگر ،

یک اراده موتر سایکل مملو از مواد انفجاری که ازسوی مخالفان مسلح به منظور انجام فعالیت های تروریستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان جاسازی گردیده بود قبل از انفجار توسط موظفین پولیس آن ولایت کشف و خنثی گردید در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نگردیده است

کابل باختر/24/سرطان

چهل طالب شورشی درجریان انجام عملیات نیروهای مشترک امنیتی دربرخی ولایات کشته و بیست و هشت شورشی دیگر گرفتار گردید.

دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد ، نیروهای امنیتی درجریان 24 ساعت نه مورد عملیات های تصفیوی را به منظور پاک سازی مناطق ناامن درمربوطات ولایات بامیان ، بغلان ، قندهار ، زابل ، لوگر ، غزنی ، پکتیا ، هرات و هلمند انجام داده كه چهل شورشی طالب راکشته و بیست و هشت طالب شورشی دیگر را گرفتار نمودند.

همچنان درجریان انجام این عملیات ها ده میل کلاشینکوف معه ده عدد شاژور آن سه فیر راکت انداز ، هفت حلقه ماین ، هفت قبضه بمب دستی ، شصت کیلوگرام مواد انفجاری و سه عراده موتر سایکل دشمن نیز به دست نیروهای شامل عملیات افتاده است

سمنگان 24 سرطان باختر

درنتیجه یک رویداد انتحاری امروز درولایت سمنگان بيست نفر به شمول احمد خان سمنگانی عضوپارلمان افغانستان کشته شده و بيش از صد نفر زخمي گرديدند.

دراین رویداد که درجریان یک محفل عروسی درشهرایبک رخ داده ، جنرال سید احمد سامع قوماندان زون شمال غرب پولیس وچند مسوول محلی دیگرنیزکشته شده است.

گزارش ها حاکیست که یک مهاجم انتحاری خودش را دردهن دروازه هوتل قصرالماس درشهرایبک جایی که مراسم عروسی دختراحمد خان سمنگانی عضوولسی جرگه درآن درحال برگزاری بود ، منفجرکرد.

یک مسوول امنیتی ولایت سمنگان به آژانس باخترگفت که دراین رویداد احمد خان سمنگانی ، برادرزاده اش، قوماندان زون شمال غرب پولیس با شماری ازمسوولان محلی ازجمله چند ولسوال کشته شده است.

اوگفت که دراین حمله ی انتحاری بيست نفرکشته ویک صدوبیست تن دیگرزخمی شده است.

دراین حال داکتران درشفاخانه شهرایبک می گویند که برای تداوي دراین شفاخانه یک صدوبیست وسه زخمی منتقل شده است که وضعیت صحی سی تن آنان نگران کننده است.

طبق گزارش ها وضعیت درمحل رویداد درحال حاضربحرانی است وهنوزهم تیم های صحی مصروف انتقال اجساد قربانیان این حمله انتحاری اند.

جزییات این خبربعدا" نشرمی گردد

کابل 24 سرطان باختر

دو قوماندان محلی طالبان مسلح روزگذشته دركشور دستگیر شدند.

این قوماندانان درنتیجهء دوعملیات مشترك نيرو هاي افغان وناتوازمربوطات ولایت های کندزولوگردستگیرشده اند.

ناتوبا ارسال خبرنامه ای به آژانس باخترگفت که این قوماندانان طالب مسوولیت رهبری برخی ازحملات این  گروه را به عهده داشتند.

یکی ازاین قوماندانان متهم به انجام ده ها حملهء تروریستی بالای نيروهاي افغان وناتوبوده است.

به اساس معلومات این خبرنامه ، درجریان این عملیات ها درگیری نیزرخ داده که منجربه کشته ودستگیری تعدادی ازشورشیان شده است.

گفته می شودکه درجریان این عملیات تعدادی ازجنگ افزارها نیزبه دست نیروهای افغان وناتوافتاده است