15 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

درمان سادۀ ویروس کرونا؛ تحقیق روی ایبوپروفین آغاز شد

درمان سادۀ ویروس کرونا؛ تحقیق روی ایبوپروفین آغاز شد

لندن/ وی او ای / ۱۵جوزا/ باختر داکتران در بریتانیا به...

مردی با سی وشش صندوق مرمی درلوگربازداشت شد

پل علم/ ۱۵ جوزا/ باختر پولیس مردی را که سی وشش...

چین از روند صلح و جمهوری اسلامی افغانستان حمایت می کند

چین از روند صلح و جمهوری اسلامی افغانستان حمایت می کند

کابل/15 جوزا/باختر محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه با وانگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

امنیتی

کابل/ 6 جوزا/ باختر
شورای امنیت ملی اعلام کرده است که 900 زندانی طالبان از بند رها می شوند .
به گزارش آژانس باختر؛ شورای امنیت ملی تاکید کرده است که این زندانیان طالبان به هدف موفقیت تلاش ها برای صلح ، ختم جنگ ، دوام آتش بس و آغاز مذاکرات مستقیم ، از بند رها می شوند.
گفتنی است که حکومت تا حال 1200 تن از زندانیان طالبان را از بند رها کرده  است. #احمدضیا احمدی

فیض آباد/ ۶ جوزا/ باختر
طالبان دیشب بر منطقۀ حوض شاه ولسوالی خواهان بدخشان حمله کردند که با دادن تلفات، مجبور به عقب نشینی شدند.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به خبرنگارمحلی آژانس باخترگفت: گروه طالبان با آنکه در ۳ روز عیدفطر آتش بس اعلان کردند، اما بر خلاف آن از ۳ شب بدینسو حمله های شان را بر مناطق" حوض شاه" ولسوالی خواهان انجام دادند که با مقاومت نیرو های امنیتی ودفاعی مواجه شدند و با دادن تلفات از ساحه عقب نشینی کردند.
وی می افزاید: در این حمله ۱۵ تن از طالبان مهاجم کشته و زخمی شدند و یک پولیس محلی به شهادت رسیدو دو پولیس دیگرزخم برداشتند.
نظری گفت همچنان طالبان یک شب قبل بر پاسگاه های امنیتی ولسوالی راغستان حمله کردند که با مقاومت نیروی امنیتی مواجه شدند که در نتیجه ۳ تن آنان کشته شدندو ۵ تن دیگر شان زخم برداشتند.
دوستی

ولایت ها/ 6جوزا/ باختر
با آن که مردم عید را درشرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کروناسپری کردند،اما آتش بس برقرارشده میان طالبان وحکومت را مایۀ سروروخوشی دانستند وخواستارادامۀ آن شدند.
باشندگان شماری از ولایت ها درتماس باخبرنگاران محلی آژانس باختر ازاین آتش بس استقبال کردندوبیان کردندکه هرچند درشرایط قرنطین ودرخانه های شان اند،اما ازلحاظ روانی وروحی دریک حالت آرام وبدون نگرانی از جنگ وصدای تفنگ به سرمی برندو خاطرشان از این رهگذر آسوده است.
حسام الدین باشنده شهرپلخمری به خبرنگارآژانس باخترگفت زندگی بسیارزیباست اگر خاطرانسان ازجنگ وخون ریزی آسوده باشد ودیگرجنگ روان انسان را تخریش نکند.
او گفت :"سه روزعید هرچند درزیرتاثیر نگرانی از شیوع ویروس کرونا سپری شد اما مردم ازآتش بس خوش بود وآتش بس، یک روزنۀ امید برای مردم است.آرزویی که سال هاست برآورده شدن آن را مردم رنجدیده از جنگ درسرمی پروراند".
این شهروند پلخمری از طالبان وحکومت خواست که به خاطر مردم وکشوردیگر جنگ نکنند وراه صلح درپیش بگیرندکه مردم بیش ازاین توان دردورنج ندارد.
عبدالمالک شهروندمهترلام لغمان به این باوراست که اگراتش بس ادامه یابد اعتماد میان طرفین جنگ بیشترمی شودودرفضای باور واعتماد میان دوطرف متخاصم زودتر قضایا حل وفصل می شودو درکشورصلح تامین می شود.
این شهروند مهترلام که خود را معلم معرفی کرد،گفت " چهل سال جنگ وویرانی کشورما را به ویژه درعرصه تعلیم علم ودانش از کاروان پیشرفت خیلی عقب مانده است واگراین جنگ پایان یابد نسل جدید کشورمی توانددرفراگیری علم ودانش به پیشرفت های خوبی نایل شود و سال های عقب مانی نیزجبران شود.
احمدالله باشندۀ پل علم لوگرگفت که آتش بس خبرخوشی بود که درشب آخررمضان شنیدوخوشی عید برایش دوچندان شد.
وی گفت :" درصلح وآشتی میان برادران همدین وهموطن لذت است خوشی است و باید به امردین هردوطرف جنگ در شرایطی که ویروس کرونا دامنگیرمردم ماشده است،ازچانه زنی های شان بگذرندومنافع کشورومردم را نسبت به خواست های گروهی وفردی شان ترجیح بدهندوصلح کنند.
به همین گونه طبق گزارش های خبرنگاران محلی آژانس باختر باشندگان همۀ کشوربه ویژه مناطق زیرادارۀ طالبان، ازاین آتش بس حمایت واستقبال کردند وخواستارادامۀ آن شدند.
این آتش بس را درشام آخر رمضان مبارک رهبری طالبان برای سه روز عید اعلان کرد که رییس جمهوری کشورازآن استقبال کردو به خاطرایجاد فضای بیشتراعتماد، فرمان رهای یک هزار زندانی طالبان را صادرکرد.
به اساس گزارش های رسیده به آژانس باخترآتش بس تاحد زیادی در جریان عید درسراسرکشوررعایت شده است. #/سادات

قندهار/ 6 جوزا/ باختر
یک مادر وسه فرزندش دیروز درانفجارماینی درولسوالی میانشین قندهار جان باختند.
آژانس باختربه نقل ازخبرنامۀ دفتروالی قندهارخبرمی دهدکه موترحامل این افرادملکی درمربوطات ولسوالی میانشین آن ولایت باماین جاده برخورد کرد که درنتیجۀ انفجارآن، یک مادر وسه فرزندش جان باختندوعضو دیگری این خانواده که رانندۀ موتر بود،زخم برداشت.
این خانواده می خواست به شهرترینکوت ارزگان برود.# /سادات

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL