مظنونان قتل یک قومندان جهادی در سمنگان بازداشت شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک  باختر  21 سنبله
پولیس سمنگان چهار تن را به ظن قتل یک قومندان جهادی باز داشت کرد.
دوهم څارن منیر رحیمی مسوول دفتر مطبوعاتی قومندانی امنیه سمنگان به آژانس باختر گفت که این افراد به ظن قتل یک قومندان جهادی مربوط جمعیت اسلامی که چند روز قبل در مرکز سمنگان کشته شد، بایک میل کلاشینکوف از ولسوالی خرم سارباغ بازداشت شدند.
رحیمی افزود که یکتن از بازداشت شده گان در تحقیقات ابتدایی به جرمشان اعتراف کرده است . لیلما

back to top