مسوول کمیسیون مستقل انتخابات بغلان از ناامنی ها نگرانی کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری 19 میزان باختر
مسوولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بغلان‌ امروز در یک ‌نشست خبری از تهدیدات بلند امنیتی در بیست و سه محل رای دهی در آن ولایت خبر دادند.
به گزارش آژانس باختر، در این نشست عبدالقاهر وهاب صافی سرپرست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات بغلان گفت که روند ثبت نام انتخابات در دوصد و شانزده مرکز که شامل هشتصد و پنجاه و هفت محل رای دهی می شود، پیش برده شد که متاسفانه در این اواخر نسبت تحرکات طالبان بیست و سه محل رای دهی دیگر در ولسوالی های بغلان مرکزی، دوشی و تاله وبرفک زیر ‌تهدیدات امنیتی بلند قرار گرفته است.
وهاب صافی همچنان جعل و تقلب را که توسط برخی از نامزدان ولسی جرگه صورت می گیرد، یک مشکل دیگر در روند شفافیت انتخابات یاد کرد ونقش همکاری جدی احزاب سیاسی، جامعه مدنی رسانه ها و نهادهای ناظر را در جلوگیری از تقلب مهم واساسی خواند.
اما وحیدالله نظامی آمر امنیت قومندانی امنیه بغلان در این نشست اطمینان داد که پولیس در کنار تامین امور امنیتی جلو هرنوع مداخله و تخطی را که شفافیت انتخابات را تحت سوال قراردهد می گیرد. سادات

back to top