کشته شدن شش طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درزابل

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرقلات 21 جدی باختر
شش طالب مسلح در حمله های توپخانه یی نظامیان درولایت زابل کشته شدند وچهارتن دیگر شان زخم برداشتند.
این طالبان شب گذشته در مواضع شان در ولسوالی ارغنداب آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشوربه آژ انس باخترگفت که دراین حمله های توپخانه یی شش طالب مسلح کشته شدند وچهارطالب دیگر زخم برداشتند.
اوگفت طالبان در مواضع شان در ولسوالی ارغنداب هنگامی آماج قرارگرفتند که می خواستند آماده یک رشته حمله های هراس افگنانه شوند.ختم/ابوی

back to top