بازداشت سه مرد به ظن قاچاق مواد مخدر درتخار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 23 دلو
پولیس تخار امروز سه مرد را به ظن قاچاق یکصدو نزده  کیلو گرام تر یاک بازداشت کرد.
خلیل اسیر سحنگوی پولیس تخار به خبر نگار  آژانس باختر گفت که  این سه مرد مقدار یکصدو نزده کیلو گرام مواد مخدر  نوع تر یاک  را که به داخل یک  جوال  کاه جاسازی کرده بودند ومی خواستند ذریعه یک عراده موتر از ولایت تخار به ولایت بلخ نتقال دهند، از سوی منسوبان امنیتی از ساحه معبر شرقی شهر تا لقان  بازداشت  شدند.
وی گفت که  بررسی های بیشتر پولیس در زمینه جریان دارد  برمک بامی

back to top