کشته شدن هشت طالب مسلح در زابل

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرقلات ۲۹ حمل باختر
هشت طالب مسلح دریک درگیری درولایت زابل کشته شدند.
این طالبان شب گذشته در ولسوالی ارغنداب در مخفیگاه شان آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد داردوی ملی درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین نبرد هشت طالب مسلح به شمول یک قومندان محلی این گروه کشته شدند.
اوگفت طالبان در مخفیگاه شان آماده حمله برکاروان حامل نظامیان می شدند که آماج قرارگرفتند.
درختم این درگیری چندین جنگ افزار طالبان به دست نظامیان افتاد.
یک خبردیگر حاکیست که دردرگیری دیگر در ولسوالی میزان ولایت زابل سه هراس افگن کشته شدند.
این درگیری بامداد امروز هنگامی رخ داد که نظامیان برگروهی ازطالبان ماین گذار گلوله باری کردند.ختم/ابوی

back to top