کشته شدن معاون والی خود خوانده طالبان برای زابل با نه هراس افگن دیگر

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرقلات ۳ جوزا باختر
ده هراس افگن به شمول معاون والی خود خوانده گروه طالبان برای زابل در حمله نظامیان کشته شدند.
این هراس افگنان شب گذشته در بخش هایی از زابل از زمین و هوا آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درقول اردوی اتل در جنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله ها ملا داوود معاون والی خود خوانده طالبان با نه هراس افگن دیگر کشته شد.
اوگفت  این قومندان طالبان در تلاش سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنانه بود که آماج قرارگرفت و کشته شد.
دراین حمله ها چندین مخفیگاه طالبان با همه تجهیزات  آنان به خاک یک سان شد.ختم/ابوی

back to top