بازداشت عامل قتل چندین نظامی درفاریاب

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرمیمنه ۲۹ جوزا باختر
مردی که با وعده دامادی چندین نظامی را  به مخفیگاه طالبان برده است ازسوی ماموران امنیتی فاریاب بازداشت شد.
حیات الله پیرمرد شصت و پنج ساله درنخستین تحقیقات پولیس اعتراف کرده  است که تا کنون چندین نظامی را به بهانه ازدواج با دخترش به دام طالبان مسلح انداخته است.
اوگفته است که طالبان تمامی سربازانی را که او فریب می داد سربریده اند.
این مرد دیروز درست هنگامی که می خواست یک نظامی دیگر را با فریب ازدواج با دخترش به دام طالبان مسلح بیندازد  ازسوی ماموران امنیتی بازداشت شد.
حیات الله که درولسوالی شیرین تگاب زند گی می کرد ، به آژانس باختر گفت که این یگانه راه برای فریب دادن نظامیان و به دام انداختن آنان بود.
خود این مرد هم حساب سربازانی را که طی چند سال پسین با فریب به کام مرگ فرستاده نمی داند.
تاکنون روشن نیست که این مرد دربدل پول ، نظامیان را به دام طالبان مسلح می انداخت ویا عضو این گروه هراس افگن بود.
عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید تحقیقات ازحیات الله همچنان ادامه دارد.ختم/ابوی

back to top