یک ذخیره گاه جنگ افزار هراس افگنان درخروار لوگر کشف و ضبط شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 کابل باختر/ ۲۰/ سرطان
یک ذخیره گاه جنگ افزار هراس افگنان درمربوطات ولایت لوگر کشف و ضبط شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر ، درنتیجه عملیات نظامیان کوماندو شب گذشته درمربوطات ولسوالی خروار لوگر انجام شد یک ذخیره گاه جنگ افزار هراس افگنان دشمن به تصرف درآمد ازآن تعداد زیادی جنگ افزار وتجهیزات به دست آمد. ختم/ فریبا احسان زاده ...ک..م

back to top