بازداشت یک قومندان گروه طالبان با صدها کیلوگرام مواد مخدر درسرپل

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرسرپل ۲۴ سرطان باختر
یک قومندان گروه طالبان با صدها کیلوگرام مواد مخدر درولایت سرپل بازداشت شد.
ملا مصطفی با یک جنگجوی دیگر وسه صدو پنجاه کیلوگرام تریاک دیروز ازساحه حوض حاجی محمد عمرمسیر شاهراه نمریک شهر سرپل – شبرغان بازداشت شد.
اسد الله حبیبی سرپرست قومندانی امنیه سرپل به آژانس باخترگفت که ملا مصطفی درکنار سازماندهی حمله های هراس افگنانه ، به کاروبار مواد مخدر نیز می پردازد.
او گفت که ملا مصطفی ناوقت دیروز دریک عملیات ویژه بازداشت شد.
این قومندان گروه طالبان متهم به سازماندهی ده ها حمله هراس افگنانه ازجمله ربودن و قتل یک کارمند قومندانی امنیه سرپل نیز است.ختم/ابوی

back to top