بازداشت یک ماین گذار حرفه یی گروه طالبان درفراه

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرفراه ۲۴ سرطان باختر
یک ماین گذار حرفه یی گروه طالبان درولایت فراه بازداشت شد.
ماموران امنیتی این مرد را بامداد امروز با محموله یی از ماین از مربوطات شهر فراه بازداشت کردند.
هراس افگن بازداشت شده ازسوی پولیس فراه متهم به ده ها مورد ماین گذاری مرگبار شده است.
محب الله محب سخنگوی پولیس فراه به آژانس باخترگفت  این هراس افگن می خواسته است جاده یی را در حومه شهرفراه ماین گذاری کند که بازداشت شد.
اوگفت هراس افگن بازداشت شده است  ده ها ماین گذاری مرگبار را در بخش هایی از فراه انجام داده است؛ رویداد هایی که در آن ده ها تن به شمول غیرنظامیان جان باخته اند.ختم/ابوی

back to top