ده ها میل جنگ افزار در لوگر به دست آمد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پل علم 25 سرطان باختر
نود میل جنگ افزار در لوگر دیشب کشف و به دست آمد.
عبدالغفار نورستانی، مسوول مطبوعاتی قول اردوی عملیات خاص، به آژانس باختر گفت که نظامیان کوماندو در یک عمليات هشتاد و سه ميل کلاشينکوف و هفت قبضه تفنگچه طالبان مسلح را از مربوطات ولســوالى خـروار لـوگر کشف و به دســت آوردند.
نورستانی افزود که در این عملیات سه فرد مشکوک نیز بازداشت شدند.
احمد نعیم دوستی

back to top