بازداشت چهارتن به اتهام دزدی وقتل درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۲۵ سرطان باختر
چهارتن به اتهام دزدی و قتل در ننگرهار بازداشت شدند.
این افراد شب گذشته دردو عملیات جداگانه ازبخش هایی از شهرجلال آباد بازداشت شدند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که یکی از بازداشت شدگان چندی پیش با داخل شدن به خانه یی مردی را به قتل رسانده بود و سه بازداشت شده دیگر متهم به دزدی خانه ها و موتر های مردم اند.
بازداشت شدگان درنخستین تحقیقات به ده ها مورد جرایم جنایی اعتراف کرده اند.ختم/ابوی

back to top