کشته شدن چهارده طالب مسلح درحمله های هوایی درهلمند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرلشکرگاه ۳۰ سرطان باختر
چهارده طالب مسلح در تازه ترین حمله های قوای هوایی کشور درهلمند کشته شدند و شش طالب دیگر زخم برداشتند.
این طالبان شب گذشته تا بامداد امروز در بخش هایی ازولسوالی های گرشک و سنگین آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درجنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله های هوایی چهارده طالب مسلح کشته شدند و شش طالب دیگر زخم برداشتند.
به اساس گزارش ها دراین حمله ها دو مخفیگاه طالبان با همه تجهیزات جنگی اش با خاک یک سان شده است.
یک خبردیگرحاکیست که ازوقوع یک رشته انفجارها درهلمند جلوگیری شد.
ماموران امنیتی به همکاری مردم هشت ماین را از راه های پررفت و آمد این ولایت جنوبی کشف و خنثی کردند.
مسوولان محلی طالبان مسلح را مسوول این ماین گذاری های ناکام می خوانند.
طالبان در افغانستان بیشتر به کارگذاری بمب و ماین در راه های پررفت و آمد متوسل می شوند، اقدامی که بیشترغیرنظامیان را قربانی می گیرد.ختم/ابوی

back to top