انفجار ماين مقناطيسي دركابل

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

كابل باختر 30 سرطان
  انفجار يك ماين كنار جاده چاشت امروز درساحه كمپني كابل سه پوليس را زخمي ساخت .
به گزارش آژانس باختر:  انفجار يك ماين كناره جاده امروز دربازار كمپني ناحيه پنجم  شهركابل سه تن ازافراد پوليس نظم وعامه را زخمي کرد٬ انفجار زماني رخ داد كه افراد پوليس مصروف گشت زني بودند .
  فردوس فرامرز سخنگوي قومانداني امنيه كابل وقوع چنين يك انفجار را تاييد كرد وگفت كه از تلفات احتمالي اين رويداد اطلاعي دردست ندارد.
اين حادثه درحالي رخ  مي دهد كه انفجار يك موتر بمب به روز جمعه جان ده شهروند كابل را گرفت .   ختم-فريبا –

back to top