کشته شدن شش طالب مسلح درکنر

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهراسعد آباد ۱ اسد باختر
شش طالب مسلح دریک حمله هوایی در کنر کشته شدند.
این هراس افگنان بامداد امروز درولسوالی څوکی درمخفیگاه شان آماج حمله جنگنده بدون سرنشین ناتو قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله شش هراس افگن به شمول یک جنگجوی پاکستانی کشته شدند.
اوگفت دراین حمله هوایی مخفیگاه هراس افگنان با همه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شده است.ختم/ابوی

back to top