پیوستن نوزده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۱ اسد باختر
نوزده طالب مسلح درننگرهار از ادامه جنگ وویرانگری دست کشیدند و راه صلح درپیش گرفتند.
این طالبان درجریان سال ها در بخش هایی از ننگرهار مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که این طالبان با ابراز ندامت از آنچه دربرابر مردم و کشور شان کرده اند گفتند که پس ازاین دربازسازی وتامین امنیت سرزمین شان تلاش خواهند کرد.
این طالبان با خود بیست ویک جنگ افزار سبک وسنگین را آورده اند وتسلیم نظامیان کردند.ختم/ابوی

back to top