بازداشت یک قومندان طالبان با چهارفردش درفراه

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرفراه ۲۹ اسد باختر
یک قومندان طالبان با چهارعضوش دریک عملیات ویژه نظامیان دیروز در فراه گرفتار شد.
ازمحل بازداشت این افراد چهارصد کیلوگرام مواد مخدر و یک تعداد جنگ افزارنیز به دست آمد.
محب الله محب سخنگوی پولیس فراه به خبرنگار آژانس باخترگفت که نظامیان عملیات هدفمندی به قرارگاه طالبان در قریه ساچ ولسوالی پشت رود انجام دادند که درنتیجه ملا مرجان قومندان محلی طالبان با چهارفردش گرفتارشد و ازمحل گرفتاری آنان چهارصد کیلوگرام مواد مخدر ویک تعداد جنگ افزار نیز به دست آمد
درعملیات قوت های هوایی نیز نقش ایفا کردند.ختم/ برمک بامی

back to top