چهارسال زندان برای مرد متهم به دزدی درهرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات ۲۹ اسد باختر
فردی به جرم سرقت درهرات به چهار سال زندان محکوم شد.
محکمه شهری هرات در جلسه علنی قضیه یکتن را به اتهام سرقت مورد رسیدگی قرار داد که سر انجام فرد متهم به مدت چهار سال حبس محکوم به مجازات شد.
این مرد در چندین مورد دزدی در شهرهرات مجرم شناخته شد.
یک مسوول این محکمه به آژانس باخترگفت که آنان پس از بررسی اسناد و شواهد مرد متهم به دزدی را به چهارسال بند محکوم کردند.
در اخیر این جلسه به متهم تفهیم شد که حق استیناف طلبی اش در صورت عدم قناعت به حکم محکمه محفوظ می باشد.ختم/حبیب سادات

back to top