عملیات نظامیان در غزنی آغاز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

غزنی 30 سنبله باختر
عملیات مشترک زمینی و هوایی منسوبان دفاعى و امنيتى صبح دیروز در غزنی آغاز شد.
عبدالغفار نورستانی، مسوول مطبوعاتی قول اردوی عملیات خاص، به آژانس باختر گفت که این عملیات مشترک نظامی زیر نام (مبین) با حضور نيروهاى اردوى ملى، پوليس ملى، امنيت ملى و اردوى محلى با حمايت قواى هوايى كشور در مناطق نا امن غزنی آغاز شد.
اين عمليات به پاس قدر دانى و فـداكارى شهيد جنرال عبدالمبين محبتى قومندان لواى سوم قول اردوى تندر در غزنى به نام وى مسمى شده است و قرار است که ساحات نا امن غزنی از وجود دشمن پاک سازی شود.
احمد نعیم دوستی

back to top