چهل حلقه ماین از سوی پولیس کشف شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل 12 قوس باختر

منابع خبری در وزارت امور داخله میگویند که نیروهای امنیتی با پیدا نمودن چهل حلقه میان از وقوع چند حادثه تروریستی  در کشور  جلوگیری نمودند.

دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد، افراد مسلح  طالبان که جنایات شان بیشتر با کار گذاری ماین و اعمال تروریستی همراه است روز گذشته نیز باتوسل به چنین  شیوه اي  جنایت در صدد قتل افراد ملکی برآمدند.

آنها چهل حلقه ماین را درمربوطات  ولایت های قندهار، هلمند، فراه آنهم در مسیر جاده ها جاسازی نمودند تا باشد بیشتربکشند و بیشتر حمایت کننده گان خود  شان را خوشحال سازند.

 گفته شده این ماین ها که بیشتر  خود ساز بوده اند قوت  بلند تخریب برخوردار بودند و تازه کار گذاری شده بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف وخنثی گردید.

طبق یک خبردیگر:یک طالب مسلح  روز گذشته زمانی در قریه آخند خیل ولسوالی مقر ولایت غزنی از  سوی پولیس گرفتار شد که میخواست  در راه عام  ماین فرش کند.

back to top