کشف ونابودسازی یک انبارجنگ افزارطالبان درمیدان وردگ

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میدان شهر۱۷ میزان باختر
یک انبار جنگ افزارگروه طالبان درمیدان وردگ کشف ونابود شد.
این انبار دریک مخفیگاه طالبان درشمال میدان وردگ نگهداری می شد.
یک مقام ارشد امنیتی میدان وردگ به آژانس باخترگفت که دراین انبار ده ها جنگ افزار سبک وسنگین وجود داشت.
به اساس گزارش ها نظامیان کوماندو هنگام کشف این انبار ، همه جنگ افزار ها را نابود کردند.
درپیوند به این انبار جنگ افزار کسی بازداشت نشده است.ختم/ابوی

back to top