تلفات سنگین طالبان وداعشیان درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۱۷ میزان باختر
در حمله های نظامیان درننگرهار شانزده عضو گروه های طالبان و داعش کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
این هراس افگنان درجریان یک شبانه روز اخیر در بخش هایی از ولسوالی های اچین ، مومند دره  وخوگیانی آماج قرارگرفتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی در قول اردوی سیلاب در شرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله ها شانزده هراس افگن وابسته به گروه های طالبان و داعش کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت درمیان کشته شدگان شش جنگجوی پاکستانی نیز شامل اند.
ازسویی هم نظامیان درننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار شدند.
ازاین انبار ها چندین جنگ افزار از جمله ماین و بمب های دست ساز به دست آمد.ختم/ابوی

back to top