پنج مرکز طالبان مسلح درهلمند نابودشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرلشکرگاه/ ۲۱ میزان/ باختر
دریک عملیات نظامی در هلمند چهار مرکز گروه طالبان مسلح با همه تجهیزات جنگی اش با خاک یک سان شد.
این عمیات به اشتراک صدها نظامی وبا حمایت قوای هوایی کشور از سه روز به این سو بربخش هایی ازولسوالی نهرسراج آغازشده است و کماکان ادامه دارد.
دفتر رسانه های قومندانی پولیس هلمند با پخش خبرنامه یی می گوید که درجریان این سه شبانه روز یازده طالب مسلح کشته شدند وشمار دیگری آنان زخم برداشتند.
خبرنامه تخریب چهار مرکز طالبان ازسوی نظامیان دراین عملیات ضد هراس افگنی را تایید می کند.
درجریان این عملیات چندین روستای نهرسراج ازوجود طالبان مسلح پاکسازی شده است.
مقامات نظامی می گویند که این عمیات همچنان تا پاکسازی کامل نهرسراج از وجود طالبان مسلح  ادامه خواهد داشت.
درجریان شش ماه اخیر این سومین عملیات نظامی است که در نهرسراج انجام می شود .ختم/ابوی

back to top