بخش هایی ازگیزاب ارزگان به دست طالبان سقوط کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرترینکوت ۲۹ میزان باختر
درحمله های اخیر طالبان بیشترین بخش های ولسوالی گیزاب ارزگان از اداره دولت خارج شده است.
دراین نبرد ها هشت نظامی کوماندو ، پنج پولیس و دو سرباز اردوی ملی جان باختند و شانزده تن دیگر شان به دست طالبان اسیر شده اند.
مسوولان محلی گیزاب هشدار می دهند که اگر دولت نیروی کمکی نفرستد و قوای هوایی به داد شان نرسد ، این ولسوالی به گونه کامل به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
حمله های طالبان از یک ماه کماکان بربخش هایی از گیزاب ادامه داشت تا سرانجام بیشترین بخش های آن از اداره دولت خارج شد.
یک منبع امنیتی ولسوالی گیزاب ارزگان به آژانس باخترگفت که پانزده نظامی اردو ، پولیس و کوماندو در تازه ترین نبرد ها با مهاجمان جان باختند و شانزده نظامی دیگربه دست طالبان مسلح اسیرشدند و از سرنوشت آنان تاکنون گزارشی در دست نیست.
به اساس گزارش ها ، ده ها نظامی در چهار پاسگاه وقرارگاه شان در گیزاب در محاصره طالبان مسلح قراردارند .
مسوول پولیس و ولسوال گیزاب درگفت وگو با رسانه ها خواهان اعزام نیروی کمکی شده اند.
آنان گفته اند چنانچه نظامیان کمکی به گیزاب اعزام نشود و قوای هوایی به داد آنان نرسد ، این ولسوالی به گونه کامل به دست طالبان سقوط خواهد کرد ومیزان تلفات نظامیان افزایش خواهد یافت.ختم/ابوی

back to top