شش طالب مسلح در زابل کشته شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرقلات ۲۹ میزان باختر
شش طالب مسلح در نبرد با نظامیان درزابل کشته شدند.
این طالبان شب گذشته در ولسوالی شاه جوی هنگامی درگیرشدند که می خواستند جاده یی را ماین گذاری کنند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درقول اردوی اتل در جنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین نبرد شش طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت دراین نبرد به نظامیان و غیرنظامیان آسیب نرسیده است.
همچنان چهارطالب مسلح دریک حمله هوایی برقرارگاه شان در شینکی زابل زخم برداشتند.
دراین حمله هوایی یک قرارگاه طالبان با همه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شد.ختم/ابوی

back to top