عملیات ضد هراس افگنی درشاهراه کابل – جلال آباد پایان یافت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد/ ۱۷ عقرب/ باختر
درحالی که عملیات ضد هراس افگنی در شاهراه کابل – جلال آباد پایان یافت ، مقامات نظامی درشرق کشور از پاکسازی بخش هایی از ولسوالی سروبی دراین مسیر از وجود افراد طالبان مسلح خبردادند.
این عملیات دوهفته پیش با اشتراک صدها نظامی و با حمایت قوای هوایی کشور آغاز شده بود.
بیشترین توجه نظامیان ساحه اوزبین ولسوالی سروبی کابل در مسیر شاهراه بود؛ جایی که همواره هراس افگنان در آن حضور پررنگ و فعالیت گسترده داشتند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی در شرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین عملیات ،ده ها روستای ساحه اوزبین از وجود افراد وابسته به گروه طالبان پاکسازی شده است.
اوگفت که دراین عملیات چندین مرکز و مخفیگاه طالبان اززمین و هوا آماج قرارگرفت و با همه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شده است.
گفته می شود دراین عملیات چهارده عضو گروه طالبان کشته شدند وده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
مقامات نظامی می گویند که برای امنیت شاهراه کابل – جلال آباد و بازگشت احتمالی هراس افگنان، ده ها نظامی را درچند واحد در ساحات پاکسازی شده سروبی از وجود طالبان، مستقر خواهند کرد.
بارها مسافران و کاروان های تجاری و نظامی در شاهراه کابل – جلال آباد ازسوی افراد وابسته به گروه طالبان آماج قرارگرفته اند که بیشترین این حمله ها درمربوطات ولسوالی سروبی شکل گرفته است. حتی باری پایه برق تمدیدی ننگرهار را سال پار افراد وابسته به گروه طالبان در سروبی تخریب کردند و باعث شدند تا ده ها هزار شهروند آن ولایت شرقی برای ماه ها برق نداشته باشند.ختم/ابوی

 

back to top