توزیع وسایل درسی به دانش آموزان مکتب درکنر ازسوی نظامیان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهراسعد آباد/ ۱۷ عقرب/ باختر
نظامیان مرزی درشرق کشور برای دانش آموزان مکتب در ولسوالی ناری کنر وسایل درسی کمک کردند.
این وسایل شامل قلم، کتابچه، کتاب، پرکار، بکس مکتب بود که به صدها دانش آموز دیروز توزیع شد.
جنرال محمد ایوب حسین خیل قومندان لوای اول سرحدی درشرق کشور هنگام توزیع این وسایل درسی به دانش آموزان گفت « ما برای شما امنیت را تامین می کنیم و شما باید درس بخوانید تا افغانستان ما پیشرفت کند.»
دانش آموزان و مسوولان معارف کنر از اقدام نظامیان برای کمک به آموزش و پرورش سپاسگزاری کردند.ختم/حبیب سادات

back to top