کشف انبارجنگ افزارطالبان درهرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات/ ۱۷ عقرب/ باختر
یک انبار جنگ افزار گروه طالبان درهرات کشف شد.
پولیس می گوید که این انبار دریک مخفیگاه در ولسوالی انجیل نگهداری می شد.
ازاین انبار سیزده ماین هاوان به دست آمده است.
یک مقام پولیس هرات به آژانس باخترگفت که طالبان می خواستند با این ماین های هاوان ساحات پررفت و آمد را آماج قراردهند.
درپیوند به این انبار جنگ افزار کسی بازداشت نشده است.ختم/ابوی

back to top