بیشتر کشته شدگان دشمن در ارزگان افراد خارجی و قومندانان طالبان بودند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرترینکوت/ ۱۷ عقرب/ باختر
گزارش ها حاکی است که بیشتر طالبان کشته شده در حمله مرگبار اخیر برمرکز شان در ارزگان، جنگجویان خارجی و از قومندانان این گروه بوده اند.
پنج شنبه شب یک مرکز طالبان در ولسوالی گیزاب ارزگان درست هنگامی از زمین و هوا آماج قرارگرفت که قومندانان ارشد گروه طالبان از بخش هایی از جنوب کشور برای طرح ریزی یک رشته حمله های هراس افگنانه گردهم آمده بودند.
به اساس گزارش ها، نظامیان با آگهی ازاین نشست بزرگ طالبان با حمایت قوای هوایی ناتو اقدام به حمله کردند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی در قول اردوی اتل در جنوب کشوربه آژانس باخترگفت که دراین حمله هوایی وزمینی بیش از پنجاه طالب مسلح کشته شدند.
اوگفت که درمیان کشته شده ها یازده جنگجوی پاکستانی گروه طالبان و نیز هشت قومندان ارشد این گروه شامل اند.
دراین حمله مرکز طالبان با همه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شده است.
گروه طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته است.ختم/ابوی

back to top