دوازده دهشت افگنان دردوحمله هوایی درغور و غزنی کشته شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۲۴قوس/ باختر
دوازده دهشت افگن درحمله هوایی نیروهای افغان دیشب درغور کشته شده اند.
دفترمطبوعاتی وزارت دفاع ملی با ارسال خبرنامه یی به آژانس باخترگفته است نیروهای هوایی مخفیگاه های دهشت افگنان را در ولسوالی دولت یار غور هدف قرار دادند که درنتیجه دوازده دهشت افگن کشته شده اند .
دراین حمله هوایی شش موضع مستحکم دهشت افگنان تخریب شده است.
طبق یک خبردیگر:هفت دهشت افگن دردو حمله هوایی نیروهای افغان درساحات شاغولی و گاومیشک غزنی کشته شده اند و دوعراده موتر تروریستان نیز دراین حمله تخریب شده است. فریبا احسان زاده ...ک..م

back to top