سه دهشت افگن درکاپیسا بازداشت شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۲۴قوس / باختر
سه دهشت افگن درعملیات کومندوهای اردوی ملی درکاپیسا دیشب بازداشت شدند.
به گزارش آژانس باختر ، دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه یی گفته است کومندوهای اردوی ملی عملیاتی را بالای لانه های دهشت افگنان درقریه قشقار کاپیسا راه اندازی کردند که درنتیجه ۳ دهشت افگن بازداشت شدند.
ازنزد افراد بازداشت شده ۲۲ موبایل ،۲۱ جلد تذکره، ۱۴ قطعه کارت رای دهی، دو قطعه کارت پولیس، تعدادی اوراق تبلیغاتی و یک کمپیوتر لپتاب به دست منسوبان نیروهای شامل عملیات افتاده است.  فریبا احسان زاده ...ک..م

back to top