دو خواهر جوان در فاریاب به قتل رسیدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میمنه/ 25 قوس/ باختر
دوخواهر جوان عصر دیروز در فاریاب با ضرب مرمی  به قتل رسیدند.
کریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب به آژ انس باختر گفت که این دو خواهر بیست وسه وبیست و شش ساله در منطقه اونجلات  ولسوالی پشتونکوت فاریاب در منزل شان به قتل رسیدند.
یورش افزود که پولیس مامای مقتولان را به ظن این رویداد باز داشت کرد .
اما شوهر یک زن مقتول و یک برادر آنان از ساحه فرار کرده اند.
منبع علت این رویداد را خشونت های خانوادگی  بیان کرد.لیلما

back to top