کشته شدن چهارطالب مسلح در حمله بر خیزش کنندگان در کاپیسا

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

محمودراقی/ ۱۶حمل/ باختر
چهارطالب مسلح در نبرد با خیزش کنندگان مردمی در کاپیسا کشته شدند و هفت طالب دیگر زخم برداشتند.
این رویداد شب گذشته در ولسوالی تگاب هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان برخیزش کنندگان مردمی علیه شان حمله کردند.
قول اردوی سیلاب با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین نبرد چهارمهاجم کشته شدند و هفت تن دیگرشان زخم برداشتند.
خبرنامه می افزاید که خیزش کنندگان واکنش تندی از خود در برابر طالبان مهاجم نشان دادند و به آنان تلفات وارد کردند.
طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.
ابوی

back to top