ده کشمش‌خانه در فراه ساخته شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)
فراه/ 19حمل/ باختر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ده کشمش‌خانه معیاری در آن ولایت ساخته است. انجنیر عبدالمنان متین، رییس زراعت و مالداری فراه به آژانس باختر گفت که این کشمش‌خانه‌ها به هزینه نزدیک به پنج میلیون افغانی از برنامه پروژه‌ رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ولسوالی پشت‌رود آن ولایت ساخته شده است. وی افزود که با ساخت این کشمش‌خانه‌ها، شمار کشمش‌خانه‌های ساخته‌شده این پروژه در فراه به سی و شش کشمش خانه رسید. هدف از ساختن این کشمش‌خانه‌ها بالا بردن میزان تولید و درآمد باغداران، افزایش سطح آگاهی باغداران از روش‌های جدید باغداری و ایجاد سهولت در کارهای آنان است. حبیب سادات
back to top