چهار طالب مسلح در بدخشان کشته شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیض آباد/ 21 حمل/ باختر
چهار طالب مسلح در بدخشان دیروز کشته شدند.
ثنا الله روحانی، سخنگوی قومندانی امنیه بدخشان، به آژانس باختر گفت که
این طالبان مسلح زمانی کشته شدند که می خواستند شاهراه عمومی فیض آباد - بهارک را در منطقه قریه اسپنگل به روی ترافیک مسدود کنند که موردحملۀ نیروی امنیتی قرارگرفتند.
وی افزود که دراین رویداد شماردیگری از طالبان مسلح زخم برداشتند و سایر آنان از محل فرار کردند. لیلما

back to top