دومرد با موادمخدر دربغلان بازداشت شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بغلان/ 31 ثور/ باختر
منسوبان ریاست امنیت ملی بغلان دومرد را با چهل وچهارکیلوگرام چرس بازداشت کردند.
علی علمی خبرنگارمحلی آژانس باختربه نقل ازخبرنامۀ ریاست امنیت ملی بغلان که امروز به نشررسید، خبرداد که منسوبان آن ریاست دومرد را با مقدارچهل وچهارکیلوگرام چرس ازمربوطات سالنگ شمالی بازداشت کردند.
درخبرنامه گفته شده است که بازداشت شدگان این موادمخدر را ازولسوالی بنوی بغلان به کابل انتقال می دادند.
سادات

back to top