پولیس فراه از قاچاق چهارنیم تن بنگدانه به هلمند جلوگیری کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فراه/ 5جوزا/ باختر
پولیس فراه چهارنیم تن بنگدانه را که قراربود از آن ولایت به هلمند انتقال داده شود، ضبط کرد.
آژانس باختر به نقل از معلومات محب الله محب سخنگوی پولیس فراه خبرداد که پولیس آن ولایت چهارنیم تن بنگدانه را که قرار بود به هلمند انتقال داده شود و در اختیار دهقانان به خاطر کشت قرار گیرد، ازیک لاری تریلردار کشف وضبط کرد. احمدنعیم دوستی

Last modified on ?????? ، 5 ???? 1399 ، 08:28
back to top