طالبان در قندهار متحمل تلفات شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

قندهار/۲۱/ سرطان /باختر
شانزده طالب مسلح در تازه ترین نبرد ها در قندهار کشته شدند و شماردیگری از مهاجمان زخم برداشتند.
این درگیری ها درجریان یک شبانه روز اخیر در ولسوالی های معروف و ارغنداب رخ داده است.
دفتررسانه های لوای اول قول اردوی میوند در جنوب کشور با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین نبرد ها شانزده طالب مسلح کشته شدند و چندین تن دیگر شان زخم برداشتند.
به اساس معلومات این خبرنامه ، این نبرد ها درپی حمله گسترده طالبان برچند پاسگاه نظامی رخ داده است.
درپی این حمله ها ، قوای هوایی کشور به کمک نظامیان شتافت و مهاجمان را آماج قرارداد. طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.
یک خبردیگر حاکیست که پولیس  با کشف بیست ماین از راه های پررفت و آمد قندهار ، از وقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کرد.طالبان عامل این ماین گذاری ها خوانده شدند. این گروه تاکنون دراین باره چیزی نگفته است.ختم/ابوی

back to top