انفجارماینی درنیمروزجان هفت فرد ملکی راگرفت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

زرنج /۱۵ اسد / باختر

هفت فردملکی درانفجار ماینی پس از چاشت امروز درنیمروز جان باختند.

درخبرنامۀ پولیس نیمروز که دراین مورد به نشررسید،آمده است که این رویداد درمسیرجادۀ کمربندی ولسوالی خاشرود آن ولایت زمانی رخ داد که یک موترحامل افراد ملکی با ماین جاده برخورد کرد.

پولیس نیمروز نگاشته است که دراین انفجارماین، هفت  سرنشین موتریادشده جان باختند ویک سرنشین دیگرآن زخم برداشت.

درخبرنامۀ پولیس خاطرنشان شده است که درمسیرولسوالی خاشرود طالبان حضوردارند اما طالبان تاکنون دراین خصوص چیزی نگفته اند.

 

back to top