یک مقام سارنوالی هرات ترورشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

هرات 23 جدی باختر

رییس سارنوالی جزای عمومی ریاست سارنوالی ولایت هرات با دو محافظش درنتیجه ی تیراندازی مردان مسلح ناشناس کشته شد.

عبدالرحیم عصرروزگذشته  درمحله ء " سیاوشان" ولسوالی گذره آماج حمله ی مردان مسلح ناشناس قرارگرفت وجان باخت.

ماریا بشیررییس سارنوالی استیناف ولایت هرات به آژانس باخترگفت که مهاجمان سواربرموترسایکل بودند وپس ازحمله فرارکرده اند.

خانم بشیرمی گوید که احتمالا تروراین مقام سارنوالی هرات به دستورطالبان مسلح ویا افرادی که درنزداین سارنوالی دوسیه دارند صورت گرفته است.

back to top