30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتپنج طالب مسلح درسمنگان ونورستان کشته شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل 30 حمل باختر

پنج طالب مسلح درجریان دوعملیات نظامی درولایت های نورستان وسمنگان کشته شدند.

دراین عملیات ها که بالای مخفیگاه های طالبان مسلح انجام شده دوجنگجوی دیگراین گروه دستگیرشده اند.

آژانس باختربه نقل ازیک خبرنامه ی ناتوگزارش می دهد که درجریان این عملیات های نظامی پنج طالب مسلح کشته ودوتن دیگرشان دستگیرشده اند.

ناتومی گوید که این طالبان درمخفیگاه های شان مصروف سازماندهی حملات تروریستی بودند.

گفته می شود که هدف ازراه اندازی این عملیات ها ، دستگیری یک عضوارشد تحریک اسلامی ازبکستان وطالبان پاکستانی بوده اما آنان درجریان این رویداد درساحه حضورنه داشته اند.

نظامیان دراین عملیات ها به دوانبارجنگ افزارطالبان نیزدست یافته اند.

همچنان ناتوبا پخش خبرنامه ای ازکشته شدن یک طالب مسلح ویک عضو شبکهء حقانی درولایت های لوگروغزنی خبرداد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.