در حمله انتحاری میدان وردک سه امریکایی کشته شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میدان شهر باختر 2 اسد
دریک حمله انتحاری در ولایت میدان وردک دیروز سه سرباز امریکایی کشته ویک ترجمان آنها زخمی شد.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک به آژانس باختر گفت ، فرد انتحاري درلباس یک دهقان ومرکب نیز همرایش بود، خود را درمقابل نیروهای امریکایی وافغان منفجر ساخت که درنتیجه سه سرباز امریکایی کشته وچهار سرباز اردوی ملی زخم برداشتند.
دراین حمله یک ترجمان افغان نیز زخمی شده است
زخمی ها به اسرع وقت به شفاخانه ولایت انتقال شده که وضعیت یک زخمی نگران کننده گزارش شده است.

back to top