چهارده زندانی رها شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شبرغان باختر 2اسد

چهارده زندانی از محبس مرکزی ولایت جوزجان امروز ازحبس  رها شدند.

این زندانیان به اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان وبه مناسبت ماه مبارک رمضان از حبس رها شدند.

تورنجنرال رجب شاه آمر محبس شهر شبرغان ولایت جوزجان  به آژانس باختر گفت که چهارده زندانی به اساس  اين فرمان از حبس رها ودرمیعاد حبس سه زندانی دیگر تخفیف به عمل آمده است.

گفتنیست که درزندان عمومی شهر شبرغان نهصد  تن زندانی بسرمیبرند که ازجمله سی تن آنان زن میباشند.

back to top